Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

1. 1. 2019

Predseda:

- Mgr. Zuzana Krupa - zástupca rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy

Zapisovateľka:

- Gičová Mária  – zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Členovia:

-  Jana Balintová  - zástupca pedagogických zamestnancov školy

- Drahomíra Štecová - zástupca pedagogických zamestnancov školy 

- Mgr. Todáková Mária – delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

- JUDr. Ján Pčola – delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

- Ing. Štefan Janko – delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

- Ing. Dana Mariničová – delegovaný zástupca zriaďovateľa

- Mgr. Ján Chochrun – zástupca rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy

- Mgr. Peter Krajník – zástupca rodičov ktorí nie sú zamestnancami školy

-Marián Lojan– zástupca rodičov ktorí nie sú zamestnancami školy