Choď na obsah Choď na menu
 


                

 

Oznam

Vážení rodičia, dávam do pozornosti dodatok k prevádzkovému poriadku o vstupe cudzích osôb do priestorov materskej školy.

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku.pdf

 

OZNAM PRE VŠETKY DETI

oznam.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš príde k nám a bude v exteriéri materskej školy.

 

Oznam pre osoby/rodičov vstupujúce do objektu materskej školy platné od 29.11.2021 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy školy a školského stravovania. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy  je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 

 

OZNAM

Tu nájdete všetko, čo sa táka dotácie stravy a daňového bonusu pre 5.-6. ročné deti.

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/narok-na-obedy-zadarmo-danovy-bonus?fbclid=IwAR0nCdr4BRXBhxHavnX7F0PrKjvawk461dAcJCNshsZJAZbfqnYn8_KDp3s

Milí rodičia,

začína školský rok 2021/2022 a my sa tešíme na Vaše detičky už 02.septembra. Materská škola bude otvorená už od 6.30hod. do 16.00hod. Detí sú rozdelené podľa vekovej kategórie a zoznamy detí budú vyvesené na vchodových dverách každej skupiny.

Dieťa po príchode do MŠ potrebuje:

- papuče, pyžamo, náhradné veci - všetky veci je potrebné označiť, aby nedošlo k zámene.

Ďalšie potrebné informácie Vám podajú triedne učiteľky.

 Naďalej ostávajú podmienky na dodržanie hygienických opatrení COVID - 19, vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest ( respirátor, rúško, a pod.), pouívajte dezinfekciu a zdržujte sa v šatni čo nevyhnutný čas. Prosíme rodičov, aby ráno pred vstupom do triedy vyplnili "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" ( nájdete ho v šatni na radiátorovom kryte), alebo si ho môžete stiahnúť. ĎAKUJEME.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

 

 

 

 

 

INFO PRE RODIČOV MŠ  A VYSVETLENIE K DOTÁCIÁM

https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/2035176_dotacia-na-obed-alebo-danovy-bonus-novy-system-sprevadzaju-zmatky-a-nejasnosti?fbclid=IwAR0mKyNM33iMuhrcEBzpoWeb2umjJky31qr0lJ8NrJmDKy3MToVZItEc6Go


Vážení rodičia, v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, účinnými od 01.08.2021, vás chceme upozorniť na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. 

  • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu. Mesiac august je zatiaľ bez zmeny. Pre MŠ platné až od 01.09.2021. 
  • nárok na dotáciu (obedy zadarmo) budú mať naďalej deti, ktorých rodičia požiadajú na ÚPSVaR (Ing. Jozef Chvostaľ): 

o potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

- alebo o potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, 

- alebo čestné vyhlásenie  o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Tu je potrebné upozorniť, že všetci zamestnaní rodičia, ktorí si doteraz u zamestnávateľa uplatňovali daňový bonus, ho budú mať automaticky zvýšený o 1,7 násobok základného bonusu (23,22€x1,7=39,47€). V prípade jeho neuplatnenia, prídu o celú sumu bonusu, nie len o zvýšenú časť. Poznámka: Toto sa týka iba detí, ktoré dovŕšili 6 rokov. Deťom do 6 rokov je poskytovaný dvojnásobný daňový bonus, čiže nemajú nárok na zvýšený daňový bonus. 

  • o potvrdenie je potrebné požiadať na ÚPSVaR (Ing. Jozef Chvostaľ) najneskôr do 20.08.2021. 

 

INFO PRE ŠKOLY OD ZRIAĎOVATEĽA 

  • V prílohe zasielam podrobnejšie informácie "dotácie a daňový bonus", ktoré sme obdržali z odboru školstva v Prešove.
  • Zoznamy detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v termíne do 10.08.2021 som za zriaďovateľa poslala na ÚPSVaR. V prípade dohlásenia nejakých detí, je možné ešte do 20.08.2021. 
  • Všetky potvrdenia o PHN a ŽM z ÚPSVaR si budeme s pánom Ing. Chvostaľom preposielať, aby sme odbremenili rodičov a školy. Rodičia tak nebudú musieť chodiť k nám na MsÚ, alebo dávať vám a vy nám.... Na základe potvrdení vám budem každý mesiac posielať dohlásenia, aby ste vedeli komu je poskytovaná PHN a ŽM. 

 

Pre riaditeľky MŠ: Aj keď je od šk. roku 2021/2022 povinné predprimárne vzdelávanie, dotáciu na osobitné (diétne) stravovanie si rodičia detí MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti uplatniť nemôžu, pretože mesto Snina ako zriaďovateľ zabezpečuje v MŠ diétne stravovanie podľa osobitného predpisu (MŠ Kukučínova). To znamená, že ak má rodič dieťa s eliminačnou diétou, môže dať svoje dieťa do MŠ podľa vlastného výberu, no nebude mu preplácaná dotácia. Podobne ako pri príspevku na dopravné... 

 

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 26.07.2021 je naša materská škola otovrená. Naďalej ostávajú podmienky na dodržanie hygienických opatrení COVID - 19. Prosíme rodičov, aby ráno pred vstupom do triedy vyplnili "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" ( nájdete ho v šatni na radiátorovom kryte), alebo si ho môžete stiahnúť. ĎAKUJEME.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

Prevádzka MŠ je otvorená od 6.30 do 16.00hod. Schádzanie detí bude v strednej skupine.

 

 

 

 bez-nazvu.png

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu opatrení spojené s pandémiou COVID - 19 sa zápisy uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí:

- elektronicky - prihlášku si môžete stiahnúť ziadost-do-ms.pdf

- e-mailom - alebo odoslaním oskenovanej prihlášky - msdukhrdinov@centrum.sk,

- zaslaním prihlášky poštou na adresu materskej školy : Materská škola, Ul. Dukelských hrdinov č. 2078/13, 069 01 Snina,

- osobne - v budove MŠ od 06.30hod. do 16.00hod.

Vážení rodičia,

neviete, kde máte prihlásiť svoje dieťa do materskej školy? Pozrite si našu prezentáciu, aby ste videli, kde budú Vaše deti tráviť čas počas pobytu v materskej škole.

Prezentácia - Materská-škola-Dukelských-hrdinov-Snina-Tabla.ppsx

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že sme obdržali informačné letáky od Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove. Vzhľadom k tomu, že obeťou trestného činu sa môže stať ktokoľvek žiak, učiteľ, rodič je vhodné, aby ste tieto informácie  - letáky  zverejnili na našej webovej stránke. Bližšie informácie nájdete:

Infoleták - https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=0000000080690012e99404ed8f8d&idx=1.2&filename=Infolet%C3%A1k%20PO%20(2).pdf&r=47.00352635935354

Letáčik skladačka https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=0000000080690012e99404ed8f8d&idx=1.3&filename=Letacik_skladacka_NEW.PDF&r=43.046354493141045

                

                             Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ 

Čo  potrebuje dieťa pri nástupe do  MŠ.pdf

 

 

 

 

 

Fotoalbum

Školský rok 2021/2022

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 419
Zložiek: 13

Inšpirácie a výzoba

Datum: 30. 10. 2020
Fotografií: 16
Zložiek: 0

Školský rok 2020/2021

Datum: 7. 9. 2020
Fotografií: 705
Zložiek: 27

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 812
Zložiek: 42

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 687
Zložiek: 35

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 80
Zložiek: 7
 

Fotografie