Choď na obsah Choď na menu
 


OZNAM NA KARNEVAL

 

karneval.jpg

 

 

 

Oznam pre rodičov ohľadom stravy a školného

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 172/2022 mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina budú s účinnosťou od 01.01.2023 upravené poplatky v materskej škole.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:· - v mesiacoch september - jún v sume 12 € mesačne na jedno dieťa, - v mesiacoch júl - august 20 € mesačne na jedno dieťa.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni: Výška príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca: desiata - 0,45 €, obed - 1,10 €, olovrant - 0,35 , vecná réžia - 0,05€ , Spolu - 1,95 € na deň

     

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že materská škola Duk. hrdinov bude počas vianočných prázdnin: 

-od 26.12.2022 do 30.12.2022 zatvorená, otvorená bude MŠ Budovateľská Snina.

-od 02.01.2023 do 05.01.2023 bude MŠ Duk. hrdinov otvorená.

Rodičia, ktorí potrebujú MŠ nech nahlásia triednym učiteľkám do 10.12.2022.

 

                  Vážení rodičia!!!

          Oznamujeme Vám, že Z Á P I S

detí do materskej školy  do materskej školy na školský rok 2022/2023  bude prebiehať od   01.mája do 31. mája. V našej  MŠ si môžete vyzdvihnúť "Žiadosť na predprimárne  vzdelávanie", zároveň  Vám budú podané  bližšie informácie ohľadom  zápisu Vášho dieťaťa. 

Žiadosť si môžete stiahnúť aj na našej internetovej stránke v  záložke TLAČIVÁ. 

 Podmienky prijatia , ktoré sú rozhodujúce pri zápise dieťa sú:

1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

3.deti od dvoch rokov.                                              

 Priestory, školský dvor si môžete pozrieť TU:

 Materská_škola_Dukelských_hrdinov_Snina_-__Tabla .pptx

 

Fotoalbum

Školský rok 2022/2023

Datum: 13. 9. 2022
Fotografií: 836
Zložiek: 18

Školský rok 2021/2022

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 1558
Zložiek: 44

Inšpirácie a výzoba

Datum: 30. 10. 2020
Fotografií: 16
Zložiek: 0

Školský rok 2020/2021

Datum: 7. 9. 2020
Fotografií: 705
Zložiek: 27

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 646
Zložiek: 42

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 516
Zložiek: 34

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 85
Zložiek: 7
 

Fotografie