Choď na obsah Choď na menu
 


                                                     

Vážení rodičia,

neviete, kde máte prihlásiť svoje dieťa do materskej školy? Pozrite si našu prezentáciu, aby ste videli, kde budú Vaše deti tráviť čas počas pobytu v materskej škole.

Materská_škola_Dukelských_hrdinov_Snina_-__Tabla.pptx

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 12.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole pre deti všetkých rodičov. Podmienky prijatia dieťaťa je preukázať sa PCR testom alebo antigénovým testom nie  starším ako 7 dní, vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, podpísaní musia byť obaja zákonní  zástupcovia  - tlačivá budú dostupné aj v šatni na vyplnenie a odovzdanie, ale  môžete si ho aj stiahnúť : Čestné_vyhlásenie_-_zákonný_zástupca.docx

Ak nedôjde k žiadnej zmene v pondelok Vás čakáme všetkých vo svojich triedach.  Ďakujem za porozumenie.

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že sme obdržali informačné letáky od Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove. Vzhľadom k tomu, že obeťou trestného činu sa môže stať ktokoľvek žiak, učiteľ, rodič je vhodné, aby ste tieto informácie  - letáky  zverejnili na našej webovej stránke. Bližšie informácie nájdete:

Infoleták - https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=0000000080690012e99404ed8f8d&idx=1.2&filename=Infolet%C3%A1k%20PO%20(2).pdf&r=47.00352635935354

Letáčik skladačka https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=0000000080690012e99404ed8f8d&idx=1.3&filename=Letacik_skladacka_NEW.PDF&r=43.046354493141045

Vážení rodičia,

keďže v tomto čase nie je možné realizovať besedy pre rodičov predškolákov k téme školskej pripravenosti osobne, ponúkame pre Vašich rodičov možnosť zúčastniť sa ďalšieho termínu online webinára (prednáška s diskusiou) – na tému: Školská pripravenosť – Je moje dieťa pripravené do školy? Webinár sa bude realizovať prostredníctvom Google meet alebo ZOOM. Na predchádzajúcich termínoch sme zistili, že pripojenie je lepšie prostredníctvom google meet (potrebná je však mailová adresa na gmaili).
Pre rodičov ponúkame možnosť vybrať si z dvoch termínov (08.04. a 13.04.), výber termínu nie je viazaný tým, ktorú materskú školu dieťa navštevuje.
Rodičia, ktorí by mali záujem sa môžu prihlásiť do 07.04.2021 (streda) do 14:00 hod. prostredníctvom tohto formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Cu6MXcn02qNeaPCQR3RgCupGpJjqeY91WllQBEVIvCashg/viewform
Následne, deň pred online webinárom, im budú zaslané informácie k pripojeniu. Informácia o konaní online webinára (prednáška s diskusiou), bude aj na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/CPPPaP-Snina-100929778690415 (ak by ste chceli prípadne zdieľať na svojej stránke). Prosím Vás o posunutie informácie rodičom, ktorí by o túto aktivitu mali záujem. Ak už Vaša materská škola bola oslovená s ponukou pre rodičov a rodičia neprejavili záujem o účasť na prednáške, alebo sa už prednášky zúčastnili na predchádzajúcich termínoch, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.
Prajem príjemný čas a veľa zdravia. Rovnako tak prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
 

Vážení rodičia.

Neviete, kde máte dať  2% dane. Venujte ich pre našu materskú školu. Tlačivá si môžete stiahnuť : 

https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=000000007f8600135b6c04e78fba&idx=1.3&filename=vyhlasenie-o-poukazani-dane(1).pdf&r=73.47118815180733 

Ďakujeme pekne!

                                                

                                                                       

                 Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ 

Čo  potrebuje dieťa pri nástupe do  MŠ.pdf

 

 

 

 

 

Fotoalbum

Inšpirácie a výzoba

Datum: 30. 10. 2020
Fotografií: 16
Zložiek: 0

Školský rok 2020/2021

Datum: 7. 9. 2020
Fotografií: 346
Zložiek: 12

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 812
Zložiek: 42

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 687
Zložiek: 35

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 624
Zložiek: 28

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 79
Zložiek: 7