Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Materská škola Duk. hrdinov Snina
Choď na obsah Choď na menu
 Vážení rodičia.

Oznamujeme Vám, že materská škola bude  dňa 10.06.2024 t.j. pondelok zatvorená. Dôvod je,  že v našej materskej škole nebude elektrický prúd  - rekonštrukcia elektrického napätia - výmena betónových stĺpov. Taktiež nebudeme mať ani plyn  z dôvodu rekonštrukcie materskej školy.  Ďakujeme za pochopenie.


47ca28736f4f69a6aede3483003161d6.jpg

 

 

 

 

Pekný a šťastný deň detí praje kolektív MŠ

 

 

 

 

 

r

NA BICYKLI DEŤOM 2024
Medzinárodný charitatívny projekt na podporu osvety boja s
onkologickými ochoreniami detí

Vážení rodičia,

aj tento rok bude našim mestom prechádzať cyklistický pelotón v rámci charitatívneho podujatia "Na bicykli deťom" za účelom pomôcť deťom s onkologickým ochorením. Cyklisti prídu 02.06. (nedeľa) o 8:00 hod. na námestie pred "Obývačku". Záujemci, ktorí chcú podporiť túto charitatívnu akciu môžu prípadne prísť na bicykloch, previezť sa krátky úsek spolu s pelotónom a podporiť tak dobrú vec.

OZNAM

ZÁPIS detí do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2024/2025

Video priestorov našej materskej školy  - Materská_škola_Dukelských_hrdinov_Snina_-__Tabla .pptx

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 01. mája. do 31. mája 2024.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy:  msdukhrdinovsnina.estranky.sk v kolónke “TLAČIVÁ“. Na zápis si prineste vypísanú žiadosť, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti).

Zákonný zástupca dieťaťa môže doručiť žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie:

  • osobne,
  • poštou - Materská škola Duk. hrdinov 2078/13, Snina,
  • elektronicky, prostredníctvom mailu - msdukhrdinov@centrum.sk.

Pre dieťa, ktoré k 31.8.2024 dosiahne 5. rok veku, je predprimárne vzdelávanie povinné!

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2024,

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v Snine.

Právo na prijatie na školský rok 2024/2025 majú deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 4 roky.

PONÚKAME:

  • predprimárne vzdelávanie v 3 triedach podľa školského vzdelávacieho programu „Šťastné dieťa“ zamerané na dopravnú výchovu, enviromentálnu výchovu, zdravý životný štýl, starostlivosť o zdravý chrup,
  • pobyt v peknom a tichom prostredí s veľkým školským dvorom vybavený novými hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
  • rôzne aktivity poriadané v materskej škole aj v spolupráci s rodičmi, so základnou školou, s organizáciami, ktoré pôsobia v meste mesta,
  • predplaveckú prípravu,
  • záujmové aktivity a krúžky:, anglický, dopravný, náboženstvo, dajme spolu gól…

 

Oznam

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od Apríla 2024 bude  v materskej škole prebiehať rekonštrukcia materskej školy / rekonštrukcia strechy a  zateplenie budovy /6. Prosíme Vás, aby ste dávali dostatočný pozor po príchode do areálu materskej školy a dbali na bezpečnosť, aby nedošlo k úrazu.

Prosíme rodičov, aby nedávali deťom do materskej školy bicykle, kolobežky a odrážadlá, nakoľko z horeuvedeného dôvodu bude terasa a školský dvor mimo prevádzky.

Ďakujeme za pochopenie.  

 

Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari, veľkonočným šibačom nech sa dobre darí. Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje. Požehnané veľkonočné sviatky praje kolektív MŠ.

Veľká noc - pozdrav ;-) - YouTube

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj Občianske združenie "Šťastné dieťa".. Cieľom nášho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúrno-spoločenských a športových činnosti pre rodiny s deťmi. Tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Papiere nájdete v príspevkoch 2% tlačivá, ale stačí ak doklad donesiete do MŠ, a my ho za Vás vyplníme. Ďakujeme.

 

 

Fotoalbum

Školský rok 2023/2024

Datum: 23. 7. 2023
Fotografií: 1678
Zložiek: 39

Školský rok 2022/2023

Datum: 13. 9. 2022
Fotografií: 1532
Zložiek: 41

Školský rok 2021/2022

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 866
Zložiek: 44

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 88
Zložiek: 7