Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Materská škola Duk. hrdinov Snina - Projekty - Nadácia volkswagen - "Doprava sa všetkých týka, zvládneme ju bez rizika". - "Doprava sa všetkých týka, zvládneme to bez rizika".
Choď na obsah Choď na menu
 


"Doprava sa všetkých týka, zvládneme to bez rizika".

29. 1. 2024

"Doprava sa všetkých týka, zvládneme ju bez rizika".

V mesiaci máj 2023 Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našej materskej škole žiadosť na podporu projektu „Doprava sa všetkých týka, zvládneme to bez rizika.“ v rámci grantového programu Projekty zamestnancov. Tento projekt podporí Nadácia Volkswagen Slovakia sumou 2 500,- €.V rámci projektu by sme chceli vybudovať prenosné dopravné ihrisko, slúžiace na praktický výcvik deti v materskej školy v oblasti dopravnej výchovy. Projekt budeme zrealizovať na asfaltovej ploche v areáli materskej školy.  Cieľom je dosiahnúť, aby deti získali prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v doprave vo všeobecnosti, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných a formou hier a aktivít aplikovať v situáciách a činnostiach, ktoré ich postrehnú v každodennom bežnom živote. 

Projekt je rozdelený na tri nadväzujúce etapy: 

Aktivita č. 1: "Dopravný strážnik" - precvičovanie s deťmi reakcie na svetelný signál pomocou červenej a zelenej zástavky.

Aktivita č.2: "Malí pátrači" – pri tejto aktivite sa deti učia dopravné značky a upevňujú názvy geometrických tvarov.

Aktivita č. 3: "Pozor Peter, pozor Katka" - beseda s príslušníkom dopravnej polície pre deti MŠ, kde deti získavajú elementárne vedomostí a zručnosti z dopravnej výchovy. 

Na záver chceme poďakovať Nadácií volkswagen Slovakia, pretože si nevieme predstaviť, žeby sa to všetko udialo bez jej pomoci, aby sme si mohli zakúpiť všetky tieto veci a urobiť veľkú radosť deťom.  Za to Vám patrí naše obrovské poďakovanie a tešíme sa z úspechu tejto spolupráce, lebo adresne pomohla veľkému počtu detí.